Panduan

Sila lengkapkan maklumat peribadi anda.

Sila tetapkan jenis/kategori aduan yang ingin diberikan bagi memudahkan maklumat justifikasi.

Pastikan keterangan aduan ditulis dengan jelas dan diskriptif bagi memudahkan siasatan dijalankan.

Lampiran fail yang berkaitan dengan maklumat.

Klik untuk melihat panduan

A. BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMBERI MAKLUMATJantina

Lelaki
Perempuan


Contoh No: 01XXX

Contoh No: 03XX

Contoh No: 03XXX


B. BUTIR-BUTIR INDIVIDU YANG DIADU
C. BUTIR ADUANTarikh (Mandatori)

Contoh Tarikh: mm/dd/yyyy

Masa (Mandatori)

Contoh Masa: 00:00:AM

Adakah Anda
Pernah Melaporkan
Perkara ini Kepada
Agensi/Jabatan Lain?
Ya
Tidak
Jika Ya Nyatakan :
Tarikh Laporan

Contoh Tarikh: mm/dd/yyyy


Validation code:


Can't read the image? click here to refresh.